TOP песен исполнителя
"Lunar Aurora"
  1. Glück
  2. Geisterschiff
  3. Findling
  4. Das Ende
TOP альбомов исполнителя
"Lunar Aurora"
  1. Andacht
название:

Findling


автор:

Lunar Aurora


альбомы: Andacht
рейтинг: ★★★★★ / 5.4 / 1435 просмотров
Håbs zruck glåssn, ålle Gedankn
 Aufm langa Weg duachs Hoiz
 Nimma mia, am Hebe keans jetz
 Zruck glåssn, de ganze Hetz

 Mecht nimma denga, übas Lebm
 Mecht nimma denga, des ganze Steam
 Gib ma d' hand, Gvatta schåg doch ei
 Ziag mi nei in d' Eadn, dann låß mi frei

 Im Gartn...

 Übas Gsicht streicht ma koid da Mind
 Mit am Liachd, des Dod und Lebm vaeint
 Schaud ma hea, ois hättst koan Freind, koan Feind
 Ganz diaf drin, de ganze Weid und gar nir wohnt

 Mecht nimma denga, übas Lebm
 Mecht nimma denga, des ganze Steam
 Gib ma d' hand, Gvatta schåg doch ei
 Ziag mi nei in d' Eadn, dann låß mi frei

 Im Gartn...
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте
Это интересно:В немецком городе Розенхайм в декабре 1994 года Бэн Кёниг и Андреас Бауэр создали свое инфернальное творение под именем Lunar Aurora. Через год выпустили первое демо A Wandering Winterdream Beneath the Cold Moon. В 1996 последовало второе, Auf Dunklen Schwingen. Именно оно принесло контракт с Voices Productions. Подписав его, Lunar Aurora молниеносно начала штамповать... продолжение
А как ты думаешь, о чем песня "Findling" ?
2010-2020 © WebKind.Ru Тексты песен