ГлавнаяИсполнителиShanti Shanti Kaur Khalsa, PhDBasant Ki Vaar, the Song of Spring
название:

Basant Ki Vaar, the Song of Spring


автор:

Shanti Shanti Kaur Khalsa, PhD


рейтинг: ★★★★☆ / 4.4 / 366 просмотров
Мантра миллионеров:
хар каа наам д(х)и-аа-я кэй 
хоа хари-аа б(х)аа-ии 
карам ликантэ пайиэ
э рут суаа-ии
вин трын трыбаван моли-аа
амрит фол паа-ии
мыл саду сук упэджэ
лати саб чаа-ии
наанак симра эйк наам
фыр бахур на д(х)аа-ии
пэнджэй бэд(х)эй маха балыи
кар сачаа до-аа
апанэй чаран джэпаа-и-ан
вич дэй к(х)аро-аа
рог сог саб мит гэ
ныт наваа нэро-аа
дын рэйн наам д(х)и-аа-идаа
фыр паа-и на мо-аа
джис тэй упджи-аа наанакаа 
со-ии фыр хо-аа
кит’хахо упаджэй кей рей
кэ маа-э самаавэ
джи-и джант саб кхасам кэй
кун киимат паавэ
кун д(х)и-аа-йан сунан ныт
сэй бхагат су(х)авэ
агам агочаэ саахибо
дуса лавэ на лаавэ
сач пурэ гур упадэси-аа
наанак сунаавэ

Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте
А как ты думаешь, о чем песня "Basant Ki Vaar, the Song of Spring" ?
2010-2019 © WebKind.Ru Тексты песен